De Galileo Commission.

- Toen Galileo door zijn telescoop keek, besefte hij dat wij ons niet in het centrum van de kosmos bevonden, maar gewoon in een baan om een ster draaien. In een brief aan Kepler die hij schreef: "Hier in Padua resideert de hoofdprofessor in filosofie, die ik herhaaldelijk en dringend vroeg om door mijn telescoop te kijken naar de maan en de planeten, wat hij pertinent weigert te doen". Velen in de kerk en in de universiteiten aarzelden om voor zichzelf naar het bewijs te kijken omdat het tegen het gevestigde geloofssysteem en de machtsstructuur inging.


- Dit heeft vandaag opvallende gelijkenissen. Vele wetenschappers zijn bijvoorbeeld niet bereid om te kijken naar het bewijsmateriaal voor bewustzijn los van de hersenen omdat ze overtuigd zijn in hun geloof dat bewustzijn niet buiten de hersenen bestaat. Het is de autoriteit van de wetenschap en de angst van wetenschappers voor hun reputatie die hen verhindert hun mening uit te breiden. Ten tijde van Galileo stond de onfeilbaarheid van de Schrift op het spel. Nu staat de onfeilbaarheid van het wetenschappelijk materialisme op het spel.


- Het doel van het rapport van de Galileo-commissie, dat op 1 november 2018 in Londen werd voorgesteld, is om een publieke discussie te openen en manieren te vinden om vooronderstellingen van de wetenschap uit te breiden zodat ze niet langer beperkt wordt door een verouderde kijk op de aard van de werkelijkheid en het bewustzijn, en zodat ze belangrijke menselijke ervaringen en vragen, waaraan de wetenschap in haar huidige vorm niet in staat is zich ze aan te passen, een plaats kan bieden en kan onderzoeken.


- In de toekomst - als wij die hebben - zullen onze nakomelingen zeker met verbazing terugkijken op dit waarmerk van onze tijd: hoe we werden misleid door materialisme. Hoe onze meest briljante wetenschappers enthousiast gebruik maakten van hun geesten om te bewijzen dat de geesten niet bestaan en hoe zij hun bewustzijn gebruikten in de opdracht om te bewijzen dat niemand echt bewust is. Een voorwaarde voor het voortbestaan van onze soort is in de eerste plaats het overleven van de ontmenselijkende, verlammende, suïcidale plaag van het materialisme. Het Galileo-Commissie verslag is een krachtige stap in deze richting.
Larry Dossey, MD Author


- Het Galileo project is een onderneming waarvoor de tijd nu is gekomen. Een zorgvuldige blik op de evolutie van de kosmos zal de rol van intentie onderkennen in de hele schepping, van de planeten, sterren en sterrenstelsels tot amoeben, moleculen en subatomaire deeltjes. Deze zelforganisatie logenstraft het materialistische paradigma en bevestigt het primaatschap van wat, bij gebrek aan een betere term, we "bewustzijn" noemen.
Stanley Krippner, ph. D.


Deze Galileo commission is ontstaan in de schoot van The Scientific and Medical Network - Exploring and expanding the frontiers of science, medicine and spirituality. Een bezoekje aan deze - Engelstalige - site is zeer zeker de moeite waard en misschien eindelijk het langverwachte signaal dat Wetenschap, Mystiek, Spiritualiteit en Nabij de dood ervaringen best wel in eenzelfde kader kunnen worden ingepast. Mag en moet zeker verder opgevolgd worden! Op deze site staan tientallen teksten over vele wetenschappelijke en spirituele topics, geschreven door neurologen, cardiologen, psychiaters en spiritueel onderlegde persoonlijkheden...
Zie hiervoor: https://www.galileocommission.org/


Naast de vele papers op deze site werden ons bijkomend volgende documenten bezorgt, voorlopig weliswaar nog engelstalig, twee waardevolle medewerkers zijn bezig een samenvatting en vertaling hiervan te verzorgen, zo gauw deze beschikbaar zijn komt ook dit uiteraard op de site.

Galileo_Commission_Summary_Report
Galileo Commission Full Report Final