Onderzoek aangaande BDE en Neurowetenschappen.


Professor Steven Laureys.

Professor en neuroloog Steven Laureys is verbonden aan het Franstalig Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en leidt de Coma Science Group van het cyclotron onderzoeks-centrum aan de universiteit van Luik. Als clinisch professor is hij verbonden aan de dienst neurologie van het universitair ziekenhuis Sart-Tilman van de stad Luik. Het werk van de onderzoeksgroep van professor Laureys legt zich toe op de studie van de werking van de hersenen bij pati nten met ernstige bewustzijnsstoornissen en minimale bewustzijnsstatus.

Onderzoeksfazen.

Professor Laureys voorziet verschillende stappen of fasen in het onderzoek naar de werking van het brein in relatie tot het bewustzijn. Deze fasen worden uitgevoerd in samenwerking met mensen die tot verschillende disciplines behoren aan de universiteit van Luik. Zo kan professor Laureys een beroep doen op medewerkers op het gebied van de psychologie, de natuurwetenschappen, de wiskunde enz.
Hierna volgt een korte beschrijving van reeds ondernomen onderzoek, gepland onderzoek en lopend onderzoek. Dit laatste heeft vooral onze belangstelling omdat hiervoor onze medewerking belangrijk is: Het onderzoek naar de bijna-doodervaring (BDE)
het BDE-onderzoek wordt begeleid door Mevrouw Vanessa Charland-Verville. Zij is psychologe en heeft de Canadese nationaliteit. Zij verzamelt en catalogeert de BDE-getuigenissen, namelijk:

Wanneer heeft de BDE zich voorgedaan?
Wat was de oorzaak? (verkeersongeval, hartstilstand, bevalling, enz.)
Is medische informatie beschikbaar? (tijdens een coma, tijdens een anaestesie, enz.)

Dit belangrijk onderzoek zal dus slagen mits onze medewerking. Daarom vragen wij aan ieder BDE-lezer van dit artikel om een email te sturen naar het onderzoekcenter: coma@chu.ulg.ac.be Zij bezorgen U een korte vragenlijst welke U terugstuurt samen met de beschrijving van uw BDE. Dit onderzoek is anoniem.

Indien uw gegevens aangewend worden voor verder BDE-onderzoek, wordt eerst uw toestemming gevraagd. Het verbindt U geenszins tot verdere stappen!

Het onderzoek bij coma-patienten werd gepubliceerd als:
Characteristics of near-death experiences memories as compared to real and imagined events memories.Thonnard M, Charland-Verville V, Br dart S, Dehon H, Ledoux D, Laureys S, Vanhaudenhuyse A. PLoS One. 2013;8(3):e57620.